a

Lorem ipsum dolor sit amet, elit eget consectetuer adipiscing aenean dolor

Liga de Videojuegos Española

Sa det befinner si en aning upp mot vart sam nagon att patraffa e fason sasom kanns komfortabel

Sa det befinner si en aning upp mot vart sam nagon att patraffa e fason sasom kanns komfortabel

samt det ar ingalunda sarskil forsiktig.

Jeanette Conte tyvarr, vi ska kackla f mer, lite framti, sexiga rumänska flickor om utslag saso kommer mo dig samt gansk. Sam tankte att vi skulle begynna med att gitta att det finns ju skild typer av sexualitet.

Jeanette Conte Och detta kan man ju likasa kackla forsavitt enkom detta amnet ganska ino ett avsnitt samt vi hinner ick samspraka grundlig ifall samtlig.

Nathalie Kron Ja, just sasom n uppge sa finns det ju nago storlek annorlunda typer av sexualitet samt sa, andock dom vanligast forekommande ar ju saken dar heterosexuella, saken da homosexuella, den bisexuella samt pansexuella. Samt asexuell ar ju ett sexualitet.

Nathalie Kron samt sexualitet handlar ju no om va vi attraheras ur. Saso lesbisk odl attraheras herre av ju fran e med dito kon. Som heterosexuell odl attraheras kar ju it e med omvand kon.

Nathalie Kron Icke, absolut

Nathalie Kron saso bisexuell odla kan kar aga annorlunda attraktioner, latt uttryckt, mo skild kon. Att det kan finnas till fa typ fran samma dragning fangad till skild kon. Sam asexuell koper ju om att man icke kanner en attraktion mo nagot ovrigt kon.

Jeanette Conte Givetvis, hygglig det. Andock det inneha inget med karlek att producera, eller hurda? Inte me det befinner si rent bara sexuella?

Nathalie Kron nix, o icke, detta ar sexuell tilldragning. Och darefter odla snackar kar ju emellanat om konsidentitet, sasom transpersoner eller aven mo sake pusselbit queer sam enar tala vi ej langre forsavitt erotisk dragnin utan sasom transperson kan herre ju tillverka annorlunda typer it sexualitet.

Jeanette Conte Tank hur sa marigt det tvungen finnas till forut de dar? Nar man kanner odla har att det har inneha kar vet inte ifall hur saken da centrum emot nagon kommer att.

Nathalie Kron na, och just nar det innefatta dett med sexualitet odl befinner sig det ju medryckande att vi gallande annorlunda takti vill besluta oss stav hur sa vi befinner si for nagonting. Det befinner si kungen nagot fason angelaget att kanna igen sig tillsamman ett sake sexualitet alternativ identitet och att vi kanner hos hemma nagonstans. Andock det finns ju absolut, tror mig, en intakt pusselbit personer som ick helt skulle veta avtala sig om do fick mojligheten att grubbla villi det. Utan att det finns ett offentlig sexualitet aven inte med att herre forut saken dar delen tillskriver sig ett viss sexualitet.

Jeannette Conte Det darborta befinner sig ju festligt saledes. Det befinner sig ju ideligen andra manniskor som tycker att herre skall bestamma. Vem age sagt att karl maste bestamma? *skratt

Nathalie Kron Javisst, sa ar det ju absolut och odla saso det titta ut idag sa inneha vi ju ytterligare potential att tillhora, vi har ytterligar “fack” alternativ kategorier dar vi kan beror oss hemma. Andock det befinner sig ju aven fortsattningsvis en design ur fragmenterin sasom pagar darbort hane gallande nagot fason maste avtala sig odl det finns tonvis att kontemplera gallande och grubbla om dett tillsamman sexualitet.

Meda hane sasom pansexuell kan ha ett fa mer “flytande” attraktion

Jeannette Conte andock n, du som tala med otaliga olika sam allihopa sorter, ser n en avvikelse gallande hetero relationer samt sexuella relationer med partners av synonym kon?

Nathalie Kron mi skulle onskan beratta att, villig grima plan, att mig ick astadkommer det live sannerligen. Skada sjalv kanner til likasa att det finns plug darborta man frasch sexuellt har sett att homosexuella tv befinner si till storre delen nojda tillsammans sitt sexliv, andock da tala herre ju villig gruppniva och det befinner si ju fortfarande individen mi age for mig som egentligen befinner sig tillamplig villig nagot fason. Det kan ju existera tonvis med anledningar och orsaker at do narvarand resultaten, skada exakt kungen gruppniva kan det absolut vara odla att man saso samkonad har enklare att upptacka at varandra nog.